Onze missie

Wij doen voor u de bedrijfsvoering van uw wind- en zonnepark

Wij zijn er voor u en voor uw projecten. Het is onze missie om het rendement van uw wind- en/of zonnepark op korte en middellange termijn te voorspellen en daarmee te maximaliseren. Dit doen wij voor verschillende investeerders, eigenaren, energiecoöperaties en fondsbeheerders van wind- en/of zonneparken. Samen met u zorgen we ervoor dat uw duurzame investering optimaal presteert. Dit doen wij door onze kennis en/of ervaring in te zetten voor de operationele bedrijfsvoering van uw wind- en/of zonnepark. De focus ligt in onze bedrijfsvoering op: kosten reduceren, risico’s identificeren en minimaliseren en rendement optimaliseren.

Uw onafhankelijke partner

Wij zijn onafhankelijk. Wij zijn zelf géén eigenaar van wind- en/of zonneparken. Wél hebben wij een organisatie die volledig is ingericht op effectieve bedrijfsvoering, met specialisten die op een professionele en transparante manier (dagelijks) uw duurzame investering bewaken. Doordat wij geen eigenaar zijn, hebben we geen ander belang dan uw belang. Samen met u definiëren we vooraf gemeenschappelijke doelen en informeren we u actief en transparant over de resultaten van het project.  Het startpunt voor de bedrijfsvoering in onze visie is naleving (compliance). 
 

Innovaties en IT

We investeren voortdurend in slimme (software) oplossingen. Wij hebben een modulaire methode/aanpak om de bedrijfsvoering van uw wind- en/of zonnepark te integreren in onze systemen en de onderliggende contracten snel en vakkundig te implementeren.  Onze unieke IT- infrastructuur stelt ons in staat om veranderende omstandigheden in o.a. wet- en regelgeving direct te vertalen naar de bedrijfsvoering en om herhalende processen te automatiseren. Deze opzet is een directe vertaling van onze filosofie: “Blijf klein en flexibel, werk slim en doe meer met minder mensen”.

“OutSmart - Verb. : Beat through cleverness and wit”