Zonne-energie

OutSmart en zonne-energie

De zon schijnt steeds meer en langer in Nederland, zeker in de zomer. Logisch dat zonneparken de afgelopen tien jaar een grote vlucht hebben genomen. OutSmart begeleidt eigenaren bij de operationele bedrijfsvoering. Het doel: het rendement voorspellen en optimaliseren en u volledig ontzorgen.

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in de bedrijfsvoering van duurzame energieprojecten in Nederland. Deze kennis en ervaring zetten we graag voor u in. Voor een individueel zonnepark of voor een gecombineerd project met wind, zon en/of opslag. Voor coöperaties, verzekeraars en zonneparkeigenaren. Vanuit onze onafhankelijke positie brengen we de risico's en kansen in kaart en richten de bedrijfsvoering zo in, dat u maximaal ontzorgd wordt. Wij hebben momenteel 4 GW aan wind en zon in ons portfolio. 

Onze rol

Wij ontfermen ons over de bedrijfsvoering van uw zonnepark en duurzame energieproject. Hierbij richten we ons hoofdzakelijk op de operationele fase. Belangrijk is het risicobeheer. Hiervoor volgen en monitoren wij 24/7, 365 dagen per jaar de prestaties en status van uw zonnepark.

Het doel is dat uw zonnepark 100 procent rendeert als de zon schijnt. U wilt niet dat er door niet-gepland onderhoud, storingen of vanuit veiligheidsaspecten onnodige down-time ontstaat.

Nut van voorspelbaarheid

We volgen en monitoren de prestaties van uw zonnepark. Dit doen we met ons eigen IT-infrastructuur. Deze data zijn van ons en de klant. De data hieruit koppelen we aan ons IT-volgsysteem voor onderhoud, veiligheid en certificering. De resultaten delen wij real-time via een overzichtelijk dashboard met u.

De data en inzichten gebruiken we ook voor de controle en onderhandelingen met onderhoudspartijen, stroomafnemers en leveranciers. Onze eigen data geven hierin een voorsprong. Wij weten precies wat er speelt en moet gebeuren.

Omdat we het rendement goed in kaart hebben, is er grip op de kosten, levensduur en verwacht onderhoud. Dit zorgt voor vertrouwen, optimalisatie van het resultaat en borging van de veiligheid. We kijken verder dan onderhoudsbedrijven en leveranciers.

Bedrijfsvoering van zonneparken

Wij zijn gespecialiseerd in de bedrijfsvoering van zonneparken, zowel op technisch-, operationeel- als asset managementgebied. Hierin hebben we veel kennis en ervaring opgedaan. Van daaruit hebben we onze eigen diensten en specialismen ontwikkeld. Bij zonne-energie zijn dat:

  • Veiligheid op en rondom het zonnepark;
  • Vergroting van de operationele uren;
  • Combinatie met windenergie;
  • TÜV-keuring zonne-energie;
  • Energieopslag en leveringen aan het net.