Batterij-opslag

OutSmart en BESS

Er komen steeds meer batterij-opslag projecten in Nederland en er zijn plannen voor nog veel meer projecten. Batterijen dragen bij aan de netstabiliteit en worden ook ingezet in combinatie met een wind- of zonnepark. Batterijen moeten inmiddels permanent beschikbaar zijn en daarom is het noodzakelijk om continue zicht te houden op de staat van de batterijen en adequaat te reageren op eventuele storingen en alarmen. OutSmart begeleidt eigenaren van batterij opslag bij de operationele bedrijfsvoering. Het voordeel: het maximaal benutten van de grootschalige batterijen en u volledig ontzorgen, 24/7 365 dagen per jaar.

Jarenlange ervaring in de duurzame energie

We hebben meer dan 15 jaar ervaring in de bedrijfsvoering van duurzame energieprojecten in Nederland. Deze kennis en ervaring zetten we graag voor u in. Voor een stand-alone project of voor een gecombineerd project met wind, zon en/of opslag. We werken voor investeerders en eigenaren van opslagsystemen. Vanuit onze onafhankelijke positie helpen wij u met zicht houden op risico's en kansen en we richten de bedrijfsvoering zo in, dat u maximaal ontzorgd wordt: dag en nacht!

Bedrijfsvoering van batterij-opslag

Als ervaren asset manager biedt OutSmart met haar dienstverlening:

  • Veiligheid op en rondom het project;
  • Vergroting van de operationele uren;
  • Monitoring van de prestaties
  •  Integratie met wind- of zonne-energie;
  • Energieopslag en leveringen aan het net.

Onze rol

Wij kunnen de bedrijfsvoering van uw opslagproject voor u uitvoeren. Hierbij ligt de focus op de operationele fase en op de aansluiting op de elektrische infrastructuur, eventueel in combinatie met een wind- en/of zonneproject. Belangrijk aspect hierbij is het risicobeheer. Hiervoor volgen en monitoren wij 24/7, 365 dagen per jaar de prestaties en conditie van uw project.

Het doel is dat uw batterijopslag optimaal beschikbaar is en indien nodig gereed is om te laden en ontladen, wanneer dit contractueel gewenst is. U wilt immers voorkomen/vermijden dat door niet-gepland onderhoud, storingen of vanuit veiligheidsaspecten onnodige niet-beschikbaarheid van de batterijen ontstaat

Nut van voorspelbaarheid

Het Operations and Control Center van OutSmart zorgt voor een nauwkeurige en continue monitoring van de prestaties van uw project. We bereiken dit door gebruik te maken van onze eigen geavanceerde IT-systemen of door de systemen van de batterijleverancier te benutten, afhankelijk van wat het meest geschikt is voor uw specifieke situatie. Het belangrijkste is dat alle verzamelde gegevens uw eigendom blijven, wat betekent dat u volledige controle heeft over de informatie die wordt gegenereerd door uw project.

Deze gegevens worden vervolgens naadloos gekoppeld aan ons IT-volgsysteem, dat specifiek is ontworpen voor onderhoud, veiligheid en certificering. Door deze integratie kunnen we een alomvattend beeld krijgen van de prestaties van uw project en tegelijkertijd zorgen voor de nodige maatregelen om de operationele efficiëntie en veiligheid te waarborgen.

Het resultaat van deze monitoring en analyse delen we real-time met u via een overzichtelijk dashboard. Dit stelt u in staat om direct inzicht te krijgen in de prestaties van uw project en om snel te reageren op eventuele ontwikkelingen of problemen. Het dashboard biedt een gestructureerde en begrijpelijke weergave van de gegevens, waardoor u de juiste beslissingen kunt nemen om de prestaties van uw project te optimaliseren.

Kortom, ons Operations and Control Center staat garant voor een grondige en proactieve monitoring van uw project, waarbij de verzamelde gegevens volledig in uw bezit blijven. Deze aanpak stelt u in staat om op een effectieve manier de operationele efficiëntie, veiligheid en prestaties van uw project te beheren en te verbeteren.

Data en inzicht

De data en inzichten gebruiken we ook voor de controle en onderhandelingen met onderhoudspartijen, stroomafnemers en leveranciers. Onze eigen data geven hierin een voorsprong. Wij weten precies wat er speelt en wat er in uw belang moet gebeuren.

Omdat we de prestaties van uw project goed in beeld hebben/zichtbaar maken, is er grip op de kosten, levensduur en verwacht onderhoud. Dit zorgt voor vertrouwen, optimalisatie van het resultaat en borging van de veiligheid. Als onafhankelijke partner kijken wij in uw belang verder dan onderhoudsbedrijven en leveranciers.

OutSmart monitort, naast 4 Gigawatt wind en zon, momenteel 70 MW aan energie-opslagprojecten.