Over ons

Bedrijfsvoerder

Scope van onze activiteiten

OutSmart is bedrijfsvoerder van duurzame energieprojecten (wind, zon en opslag).

Bedrijfsvoering is een onderdeel van asset management. Veelal wordt in dit verband gesproken over ‘beheer’. Bij OutSmart vertalen wij dit naar de meer omvattende term ‘bedrijfsvoering’: het 24/7 monitoren van de fysieke power plant (wind, zon, opslag), het begeleiden en aansturen van de onderaannemers en het reviewen van en adviseren over de bijbehorende contracten. Bedrijfsvoering moet zó worden vormgegeven, dat de gestelde doelen uit het businessplan worden bereikt. Meestal worden de volgende doelen gesteld:

  • zorgen voor een veilige installatie en werkomgeving,
  • de verwachte winst behalen en zo mogelijk verbeteren,
  • voldoen aan de gestelde eisen van vergunningen, het netwerk en de (lokale) wetgeving,
  • prestaties maximaliseren en
  • zorgdragen voor een optimale integriteit en betrouwbaarheid van de power plant.

OutSmart is gespecialiseerd in het exploiteren van duurzame energieprojecten en draagt bij aan het bereiken van bovengenoemde doelen. Wij monitoren 24/7 de veiligheid en prestaties van uw assets. De basis hiervoor is gelegd in bewezen risicomanagement. Wind- en zonneparken en batterijsystemen moeten een hoge beschikbaarheid hebben, zo goed mogelijk presteren, en niet onnodig stilvallen door onderhoud, storingen, veiligheidsproblemen of vergunningseisen. Met onze kennis en de bijbehorende processen - ondersteund door specifieke software - minimaliseren wij dergelijke stilstanden en optimaliseren wij de prestaties. Wij kijken voortdurend vooruit en sturen bij waar nodig.

Investeerders, eigenaren, energiecoöperaties en fondsbeheerders zijn onze belangrijkste klanten. Onze bedrijfsvoering is gericht op het verlagen van de kosten, het identificeren en minimaliseren van risico's en het optimaliseren van het rendement.

Missie

Bij OutSmart leveren we onze professionele bijdrage aan de energietransitie. Daarbij ondersteunen we voortdurend in het verbeteren ondersteunen en voorspelbaar maken van de real time en lange termijn prestaties van wind- en zonneparken. Met onze klanten en voor onze klanten.

Ons speerpunt is het optimaliseren van het gebruik van wind en zon: we zorgen voor 100% conformiteit (vergunningseisen), garanderen de technische betrouwbaarheid en integriteit en - met onze “Power of Predictability” - beperken we technische risico's en nemen we mitigerende maatregelen. OutSmart doet er alles aan om de commerciële waarde van de (elektriciteits-)contracten te maximaliseren.

Geschiedenis

Sinds 2008 zijn wij met onze specifieke, onafhankelijke toegevoegde waarde koploper in de energietransitie in Nederland, Duitsland, België, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Met de opkomst van offshore wind werd het noodzakelijk om het verkeer rond offshore windparken 24/7 te monitoren. Daarom zijn we in 2013 ons Operations Control Center gestart op de Emden Heliport in Duitsland. Juist deze 24/7 aanpak maakt OutSmart uniek, omdat we alle assets de klok rond monitoren en altijd beschikbaar zijn voor noodgevallen, het hele jaar door.

Uw onafhankelijke partner

Wij zijn een onafhankelijke bedrijfsvoerder en zorgen voor uw projecten als vertegenwoordiger van de eigenaar. Wij zijn geen projectontwikkelaar. Dit is een strategisch onderbouwde keuze. Wij hebben hierdoor namelijk geen ander belang hebben dan uw belang.

Samen met u definiëren wij vooraf gemeenschappelijke doelstellingen en informeren wij u actief en transparant over de resultaten van het project. Uitgangspunt voor onze gezamenlijke visie is veiligheid en conformiteit. Vanuit onze onafhankelijke positie brengen wij de risico's en kansen in kaart en richten wij onze bedrijfsvoering zo in dat wij u maximale gemoedsrust bieden.

Specialisten

Onze 45 medewerkers zijn allemaal specialisten op hun eigen vakgebied. Wij worden door de markt erkend om onze uitgebreide kennis en ervaring in de bedrijfsvoering van wind- en zonneparken. Onze organisatie is volledig ingericht op een effectieve bedrijfsvoering, met specialisten die uw duurzame investering (dagelijks) op een professionele en transparante wijze monitoren. Voor wind en voor zon, op land en op zee.