Due diligence

Wij brengen technische en contractuele risico's in kaart

OutSmart voert due diligence onderzoeken uit, toegesneden op de vraag van de potentiële koper en afhankelijk van de fase van het project:

 • nog te bouwen,
 • in de bouwfase of
 • al gerealiseerd.

OutSmart kan technische en contractuele analyses van dataroom documenten verzorgen.

Onze consultants zijn vanuit hun expertise in staat om technische en contractuele vraagstukken te vertalen naar financiële consequenties.

OutSmart levert input aan de overige due diligence specialisten (juridisch, financieel, taks) die door de potentiële koper worden aangesteld.

Ondersteuning tijdens het proces

Op basis van het verzoek van de klant zal OutSmart de volgende relevante due diligence ondersteuning leveren aan het proces:

Evaluatie van de locatie van het project

 • Veiligheid en Milieu van het project (inclusief algemene locatie omstandigheden, zoals obstakels (zog effecten), geotechnische (fundering) en sociale impact (geluid en schaduw flikkering),
 • Vergunningen, inclusief controle op SDE+ (subsidievoorwaarden),
 • Netaansluiting, capaciteit en verwachte netverliezen,
 • Toegang van het project tijdens de bouw,
 • Interface tussen fabrikant en eigenaren tijdens bouw en exploitatie.

Evaluatie technische gegevens

 • Wind/zon studies,
 • Aansluiting van gekozen apparatuur op lokale omstandigheden,
 • Opbrengstberekeningen en verliezen,
 • Gecertificeerde vermogenscurve ten opzichte van de studies.

Evaluatie van contracten

 • Leveringsovereenkomst, inclusief beschikbaarheidsgaranties, schadevergoedingen standaardvalidatie (d.w.z. Arbocatalogus, NEN 3140, NEN 3840, NEN 61400),
 • Service- en onderhoudsovereenkomst (inclusief beschikbaarheidsgaranties en vaste schadevergoedingen voor zover van toepassing),
 • Netaansluitingsovereenkomst (ATO),
 • Stroomcontract (PPA).

Beoordeling projectdocumenten

 • Bouwbudget
 • Bouwplanningenmijlpalen.

OutSmart voert deze analyses uit op basis van beschikbare dataroom-informatie en levert 1 conceptrapport en 1 finaal rapport aan in pdf-formaat, waarin bovengenoemde analyses zijn verwerkt en getoetst aan de praktijk. In dit rapport worden de aandachtspunten gerapporteerd (“red flags”). Op verzoek kan OutSmart aanwezig zijn bij expertmeetings met de klant voor verdere verduidelijking.