Windenergie

OutSmart en windenergie

Het optimale rendement halen uit uw windpark. Dat doen we samen met u.

We hebben sinds 2008 ervaring in de technische en commerciële bedrijfsvoering van windparken. Deze kennis en ervaring zetten we graag voor u in. Ons doel: het rendement van uw windturbines maximaliseren en daarbij de risico’s minimaliseren.

Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie. We hebben geen eigen windparken in beheer en willen dit ook niet. We willen ons volledig richten op uw belang.

We ontzorgen en ondersteunen windcoöperaties, verzekeraars, windturbine-eigenaren, investeerders en particulieren. We bewaken voor deze partijen continue de volgende elementen: waarde, prestaties en risico’s. Kort samengevat: we nemen de technische en commerciële bedrijfsvoering van uw windpark voor/van u over. Wij hebben momenteel 4 GW aan wind en zon in ons portfolio. 

Onze rol

Vanuit de bedrijfsvoering bewaken we de veiligheid en betrouwbaarheid van uw windpark. De basis hiervan is goed/gedegen risicobeheer. U wilt dat uw windmolens zoveel mogelijk beschikbaar zijn en produceren en dus niet nodeloos stilstaan door onderhoud, storingen, veiligheidsaspecten of vergunningseisen. Met onze kennis van windturbines en serviceprocessen, ondersteund door specifieke software tools, minimaliseren we dergelijke stilstanden. We kijken continue vooruit en sturen bij waar nodig.

Nut van voorspelbaarheid

In de bedrijfsvoering van een windpark is veel te voorspellen, zowel op de korte als ook op de middellange termijn. Denk hierbij aan o.a. windverwachtingen, ijsdetectie, slagschaduw-detectie en onderhoud. Dit kan alleen door de prestaties van de windturbines 24/7, 365 dagen per jaar te monitoren en deze data goed te interpreteren. We gebruiken hiervoor onze eigen IT-infrastructuur. Door deze resultaten via een overzichtelijk live dashboard met u te delen ziet u op ieder gewenst moment de prestaties van uw windpark.

Deze data en inzichten gebruiken we ook voor de controle van en besprekingen met onderhoudspartijen, stroomafnemers en leveranciers. Onze eigen data geven hierin een voorsprong. We weten precies wat er speelt en wat er moet gebeuren.

Met deze betrouwbare voorspelling hebben we controle over de kosten en levensduur van de windmolen en over het onderhoud. Dit zorgt voor vertrouwen, optimalisatie van het bedrijfsresultaat en borging van de veiligheid. Onze blik reikt verder dan die van onderhoudsbedrijven, leveranciers en stroomafnemers.

Windenergie ervaring

De markt voor duurzame energie en windparken heeft zich de afgelopen twintig jaar sterk ontwikkeld. We hebben ons in die jaren gespecialiseerd in de operationele bedrijfsvoering. Hierbij hebben we veel kennis en ervaring opgedaan en deze vertaald naar eigen diensten en specialismen. Voor windenergie zijn dat:

  • Technische en commerciële bedrijfsvoering op maat;
  • Veiligheid op en rondom de molens en windparken;
  • Eigen werkvergunningssysteem;
  • Maximaliseren van de operationele uren;
  • Analyseren en interpreteren van storingen;
  • Contractuele voorwaarden;
  • Combinatie met zonne-energie en batterijsystemen;
  • Energieopslag en gegarandeerde leveringen aan het net;
  • Ondersteuning van speciale projecten zoals hoofdcomponentwissels;
  • Installatie Verantwoordelijke (NEN 3140 en NEN 3840).